Stamboom Rob Herman

Op de subpagina’s treft u de kwartierstaten en parentelen aan van de stamboom van mijn man, Rob Herman.

Wat is een parenteel:

Een  parenteel is in de genealogie een opstelling van een stamouderpaar of alleen een stamvader of een stammoeder (generatie I) met hun kinderen (generatie II) en al hun verdere afstammelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn uitgewerkt. Een parenteel lijkt een beetje op een omgedraaide kwartierstaat.

Per gezin wordt de naam van de nakomeling (man of vrouw) weergegeven, zijn/haar geboortedatum en plaats, datum en plaats van het huwelijk en de naam van echtgeno(o)t(e) en diens geboortegegevens.
Daaronder volgt een lijst met kinderen en hun geboortegegevens.
Naast de genoemde basisgegevens kunnen extra gegevens worden vermeld, zoals beroep, bezittingen, eventuele wetsovertredingen en diverse anekdotes.

Wat is een kwartierstaat:

In de genealogie is een kwartierstaat een opstelling van de kwartierdragers of probanden (degenen van wie men uitgaat) met alle directe voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn. Per generatie verdubbelt het aantal personen. Een kwartierstaat lijkt een beetje op een omgedraaid parenteel. De naam is afgeleid van de vier kwartieren van een wapenschild, waarin men dan de wapens van de vier grootouders plaatste.

Totstandkoming van de stamboom:

Deze stamboom, en dan met name de Herman-stamboom, is gemaakt door de vader van mijn man, Joop Herman. Hij heeft er jaren aan gewerkt en er heel veel tijd in gestoken. De “Hermannen” stammen oorspronkelijk uit Noord-Brabant en dan met name uit Vlijmen. Veel onderzoek heeft dan ook daar plaatsgevonden. En een leuke bijkomstigheid is dat Joop door zijn onderzoek ook diverse familieleden op het spoor is gekomen.

Ook een deel van de stamboom van de moeder van mijn man, Alie ter Weijden, is door hem uitgezocht. Helaas is Joop in 2007 overleden. Een jaar of 2 geleden ben ik in deze stamboom gedoken en heb ik via internet nog heel wat gegevens kunnen vinden. Ik heb het stokje dus overgenomen van hem en zal proberen nog zoveel mogelijk gegevens aan deze stamboom toe te voegen.

Hoe te raadplegen:

Via deze menu-optie en de links in de submenu’s heb ik de stamboom van mijn man toegankelijk gemaakt. Nog niet alles is ingevoerd in Aldfaer dus er zal regelmatig een update komen van de gegevens, maar toch wilde ik alvast een deel van de stamboom publiceren.

Contact:

Mocht u vragen, aanvullingen en/of opmerkingen hebben over deze stamboom dan hoor ik dat graag. U kunt een reactie achterlaten op de pagina’s met parentelen en kwartierstaten. Ook kunt u contact met mij opnemen via e-mail of via het contactformulier.
Een bericht in het gastenboek wordt eveneens zeer op prijs gesteld.

Reacties zijn gesloten.