Parenteel Nelissen

De parenteel Nelissen start bij Pierre Neels, vermoedelijk afkomstig uit Zichem (België) en in 1689 gehuwd met Marguerite Stalmans.
Bij de zoektocht naar de Nelissen-tak heb ik veel hulp gehad van Lidwien Nelissen, die mij documentatie heeft opgestuurd, samengesteld door een familielid van haar, Henk Nelissen. Dit bleek een neef van mijn moeder te zijn. Helaas waren beiden, zowel mijn moeder als deze Henk Nelissen toen al geruime tijd overleden.
Henk Nelissen heeft veel speurwerk verricht en een schat aan informatie verzameld. Deze heb ik met grote dank aanvaard. Behalve de namen en data bevatte zijn onderzoek ook leuke achtergrond informatie.

De oudst gevonden Nelissen, Pierre Neels, leefde in Zichem, het huidige Scherpenheuvel, in België. Hij zou omstreeks 1660 geboren moeten zijn.
Diens kleinzoon Philip was het die omstreeks 1751 vanuit België naar Bergen op Zoom trok om aldaar te gaan werken als brouwersknecht bij bierbrouwerij “De Blauwe Hand”. Maar omdat hij brouwersknecht was en niet van Bergen op Zoom kon hij geen zelfstandig beroep uitoefenen, omdat hij hiervoor niet over het poorterschap beschikte. Dit moest hij dus eerst aanvragen middels onderstaand schrijven:

Aan de Edele Wel Agtbare Heeren: Mijne Heeren Drossaard, Schouten, Burgermeesters, Schepenen en Raaden der Stad Bergen op Zoom.
Geeft met schuldige eerbied te kennen, Philip Nelissen, geboortig van Tongerloo, zijnde van de Roomsche Religie, getrouwd en heeft een kind.
Dat hij, verzoeker, eenige tijd in den Brouwerij “de Blauwe Hand” gewerkt hebbende als brouwersknecht, zou willen besluiten om een borgerneering op te zetten.
Dan also niet het Borgerrecht bezit. So wendt zig verzoeker tot U Edele wel Agtbare ootmoedig Uw wel Edel Agtbare, verzoeker toestemming tot het Borgerschap tegen prestatie van de gewoonelijke eed en betaling der leges daartoe vereist. Hetwelk doende
  
 

Heel leuk dat dit allemaal bewaard is gebleven. Het geeft een interessant inkijkje in het leven van toen.

Hieronder een link naar de parenteel van de bij mij oudst bekende Nelissen-voorouder.

verwijzingstamboombestandenparnel


Reacties zijn gesloten.