Kwartierstaat Nelissen

De kwartierstaat Nelissen begint met mijn oma van moeders kant, Geertruida Cornelia Maria Nelissen.
De Nelissens waren over het algemeen kunstzinnige mensen. Veel muzikanten komen door de generaties heen voor in mijn stamboom. Ook mijn moeder was muzikaal en speelde piano en viool.

De broer van mijn oma, Johannes Henricus, was semi beroeps oratoriumzanger. Hij is slechts 48 jaar oud geworden. Van zijn 9 kinderen (neven en nichten van mijn moeder dus) was zoon Loek (Aloysius Godefridus Maria) eveneens zeer muzikaal. Hij doorliep het conservatorium en studeerde af als organist.
Zoon Jan Nelissen was jarenlang een zeer bekend poppenspeler en had een eigen poppentheater dat intussen door één van de zoons van Jan is voortgezet. Onlangs deed Servaes Nelissen Hengelo aan met een voorstelling die over zijn vader ging getiteld “Mijn vader was poppenspeler”. Ik heb deze voorstelling bezocht en kort kennis gemaakt met Servaes.

Kwartierstaat Nelissen

boek over Jan Nelissen

Helaas werd de vader van mijn oma en dus ook van Johannes Henricus slechts 28 jaar oud. Mijn oma was  toen nog geen 3 jaar.

Vermeldenswaard is nog dat de overgrootvader van mijn oma,
Godefridus Nelissen, afkomstig uit Bergen op Zoom en kleermaker
van beroep ook gezegend was met muzikaal talent. Door lang aan te houden (zie briefwisseling in de kwartierstaat) werd hij uiteindelijk aangenomen als muziekmeester bij het Koninklijk Instituut voor de Marine in Medemblik. Zo verhuisde Godefridus in 1833 met zijn uit Antwerpen afkomstige vrouw en hun kinderen van Brabant naar Noord-Holland.
Helaas werd in 1850 het Instituut opgeheven en nog triester was het dat hij niet in aanmerking kwam voor een pensioen en ook zijn aangevraagde overplaatsing naar Breda niet werd gehonoreerd.
Zonder sociale uitkering vertrok het gezin naar Amsterdam, waarschijnlijk trokken zij van tijd tot tijd in bij hun kinderen gezien de frequentie van de verhuizingen.
Godefridus overleed in 1873 op 83-jarige leeftijd. Zijn weduwe vertrok in 1879 naar Rotterdam waar zij vermoedelijk introk bij één van haar zoons. In 1886 overleed zij daar.

Ik ben veel dank verschuldigd aan Henk Nelissen, neef van mijn moeder, voor alle informatie die hij in heel veel jaren onderzoek bij elkaar heeft weten te verzamelen. Ook dank ik Lidwien Nelissen voor het mij ter hand stellen van deze informatie.

Via onderstaande link gaat u naar de kwartierstaat van mijn oma van moeders kant.

verwijzingstamboombestandenkwarnel


Reacties zijn gesloten.