man Lodewijk Lodewijksz de Oude de Labije‏‎, zoon van Lodewijck Pieters de Labije en Annetje Ariëns‏.
Geboren ‎± 1550 Geervliet, overleden ‎1622 Geervliet‎, ongeveer 72 jaar. Beroep: melkboer. Woonplaats: Geervliet
Een exacte datum van geboorte of doop is niet te achterhalen doordat de archivalia uit die tijd ontbreken.

18-4-1591: Noch heb ik de Labije gelevert aende Beijertse (= Biertse) watermool VII pont resel, voor 2.2.6 pont
22-4-1593: Noch heb ik de Labije gelevert aende Beijertse watermool seven pont resel, voor 28 stvrs
12-4-1602: Betaalt aan Labij 45,3 pont voor verschotten teerkosten ......, opt vysiteren vant gemaeckten hout van de Beijertse nijewe watermoole
1611-1613: betalingen aan o.a. Labij, voor kopen te Dordrecht van hout en een nieuwe bovenas voor de watermolen van Biert

Hij had neveninkomsten uit het innen van div. belastingen. Zo was hij waarsman (penningmeester) van enige polders.
Uit verschillende akten blijkt dat hij ook onder-burgemeester van de stad Geervliet was. Van 1599 - 1602 was hij lid van het stadsbestuur.

Van zijn vader zal hij bovendien de nodige heelkundige kennis hebben geërfd want hij werd vermeld als chirurgijn voor het betalen van "meesterloon' in 1584, 1589, 1591, 1593 en van 1599-1603 (armenrekeningen, Oud archief Geervliet).

De Grote Armen (armen t.l.v. het stadsbestuur) van Geervliet betalen aan Lodewijk Lodewijkszn de Labije voor het meesteren van Lowijns been en het genesen van Wijntje Jans borst.

Na zijn overlijden in 1622 verkoopt zijn weduwe Neeltje kort daarop de rijke boedel, waarvan een groot deel door de familie zelf wordt opgekocht (rechterlijk archief Geervliet 40). De opbrengst van de boedel wordt pas definitief verdeeld in 1634.

In het kohier van 1597 wordt over hem geschreven: Lodewijck de Labije melck de koeye ende hem behelpen de met verscheyden collecterijen. Sijn huys dat hij bewoont met de schure daer bijstaende getacxseert op drije hondert vijftich ghulden.

Daarnaast blijkt dat hij land bezat nabij de Calckgenspoort (archief Hoogheemraadschap Putten/A1) en uit een acte uit 1634 blijkt dat hij tevens akkers bezat die verspreid lagen in de polder Geervliet.

Zijn huis en schuur stonden op de plaats van de latere boerderij van de familie "Delfos" waar in 1987 de stichting "Vrijplaats" was gevestigd.

Gehuwd ‎± 1580 met:

woman Annetje Arentsdr‏‎
Overleden ‎voor 1610

Kinderen:

1.
woman Neeltje de Labije‏‎
Geboren ‎± 1580 Geervliet
2.
woman Maritgen de Labije‏‎
Geboren ‎± 1582 Geervliet
3.
man Lodewijck de Labije‏‎
Gedoopt ‎12 sep 1586 Geervliet (doop getuige: Jacob Jacobsz, de huisvr. van Jonker Pieter van Roon, Rochus Dircksz)
4.
man Hendrick de Labije‏‎
Gedoopt ‎13 mei 1590 Geervliet (doop getuige: Wouter Stoffels, Thuenis Pieters, Lijsbeth Andries de huisvr. van Ariën Lenaerts)


2e huwelijk
man Lodewijk Lodewijksz de Oude de Labije‏‎, zoon van Lodewijck Pieters de Labije en Annetje Ariëns‏.

Gehuwd ‎± 1610 Geervliet (ongeveer 12 jaar gehuwd) met:

woman Neeltje Geeritsdr‏‎
Geboren ‎voor 1567, overleden ‎na 1626‎, minimaal 59 jaar

Kinderen:

1.
man Willem de Labije‏‎
Gedoopt ‎6 feb 1611 Geervliet
2.
man Geeraert de Labije‏‎
Gedoopt ‎4 dec 1611 Zuidland
3.
woman Anneke Annetje Lodewijksde Labije‏
Geboren ‎ Geervliet, gedoopt ‎2 jun 1613 Geervliet (doop getuige: Jan van Matenisse, en 2 vrouwen, Dirck Jansz, 1 onbekende man), begraven ‎aug 1669 Geervliet
4.
man Lodewijk de Labije‏‎
Gedoopt ‎21 dec 1614 Geervliet (doop getuige: ende Lodewijck Dircksz, en Trijnken zijn huisvr. i.p.v. ......, Jan Arentsz)
5.
woman Luenken de Labije‏‎
Gedoopt ‎12 feb 1617 Geervliet (doop getuige: Dieric Jansz, Jan Ariens, de huisvr van Lodewijck Dircks)
6.
woman Aegje de Labije‏‎
Gedoopt ‎± 1619 Geervliet