man Aert Woutersz.‏‎
Geboren ‎± 1505
Dit echtpaar zijn de stamouders van het geslacht "Van Gouthoven"

Gehuwd ‎± 1530 met:

woman Barbara Stijntgen‏‎
Geboren ‎± 1510

Kinderen:

1.
man Wouter Aertsz.‏‎
Geboren ‎± 1530
2.
woman Magdalena LentgenLeentjeAertsdr‏
Geboren ‎± 1550 Rijsoord?, overleden ‎na 1613‎
Not bij Magdalena.
Weduwe van Ridderkerk.
Omdat Magdalena Aertsdr nog in 1590 een kind ter wereld bracht schat ik haar geboortejaar niet eerder dan omstreeks 1545.
Zij zou eventueel uit een later huwelijk van haar vader geboren kunnen zijn, omdat haar broer Wouter Aerts reeds omstreeks 1530 het levenslicht zag.
Beiden gaven dochters de namen Stijntgen en Anneken mee.
Op 5 febr 1581 kwam Lentgen Aertsdr, weduwe van Wijt Willemsz, bij goeddunken van haar vrienden en magen, met gekoren voogdhand van Wouter Aertsz,
haar broeder, met Aert Machteltgen, Stijntgen en Anneken, haar kinderen bij Wijt, en met consent van hun momber en rechte bestorven voogd Lenert Wyllem Aryensz,
tot deling etc van de goederen.
Onder de goederen bevond zich 7 mr. in Bleskensgraaf, dat ongetwijfeld huwelijks of erfgoed was en dat voor de helft aan de kinderen werd toebedeeld.
Helaas is dit land niet nader beschreven, zodat de ligging niet is vast te stellen.
Zie voor neer informatie over Magdalena en haar drie echtgenoten de monografie Van Driel.

Magdalena Aertsz was een zuster van Wouter Aertsz, die haar in 1581 assisteerde bij een akte betreffende de weeskinderen uit haar eerste huwelijk.
De oudste zoon Claes Foppen van Driel werd voogd over de minderjarige weeskinderen.
Dat tussen de oudste kinderen van Fop van Driel en diens weduwe Leentje Aerts problemen zijn gerezen blijkt wel uit de zaken, die voor het gerecht van Ridderkerk werden behandeld
Op 19 februari 1593 dienden de erfgenamen van Fop van Driel Claesz protest in tegen Roellef van Vreeswijck, als getrouwd hebbende Lentgen Aertsdochter.
Op een afgesproken ontmoeting tussen de voornoemde echtelieden en Cleys Foppen of de erfgenamen op 8 februari bij Oostendam was slecht
1 van Roelfs "segluiden "gekomen
Op een volgende bijeenkomst op 18 feb te Ridderkerk waren de verbeurdverklaring van 6 Rijnsgulden verschenen Willem Cornelis Stuy en Sybrant Pieterss.
De erfgenamen protesteerden vanwege de kosten en uit "ooisaecke de Compaignus " bij de partijen ondertekend op 4 februari 1593.
Een tiental jaren later was de ruzie tussen de kinderen en de weduwe van Fop van Driel nog steeds niet bijgelegt ; op 13 februari 1602 eiste
Vleijs Foppens de somma van 100 Car Gld van zijn stiefmoeder Lentgen Aertsdr.
Zij konden eerder niet tot een akkoord komen.
Ook Jan Foppens eiste geld van Lentgen Aerts : hij zou het geld ontvangen van zijn broeder Cleijs Foppen.
Op haar beurt eiste Leentgen aerts op 17 december 1603, als moeder van Fop Foppen en Barbara Foppen, van haar stiefzoon Cleijs Foppenss, voogd van de kinderen,
levering van een rentebrief t.b.v. de weeskinderen groot 321 Pond.


In het kohier van de 50e Penning van Ridderkerk is sprake van land in Oud-Reijerwaard, dat gebruikt werd door "Fop van Driel Claesz met zijn weeskinderen ".
Het betrof heir een perceel van 11 morgen 3 1/2 hont eigen land in "die houff " van 15 morgen 1 hont 40 Roe.
In dezelfde kohier werd Fop Claesz van Driel aangeslagen voor maar liefst 11 andere percelen land, maar daarbij werd niet gerept over weeskinderen.
Hieruit kan geconcludeerd worden, dat het land in ´`die houff`` rechtstreeks door de weeskinderen was geërfd van hun overleden moeder, de eerste vrouw van Fop van Driel.
In 1561 werd deze hoef on het Oudeland van Ridderkerk nog geheel gebruikt dor Lenert Gerritsz.
Deze Lenert Gerritsz die reeds vermeld werd als eigenaar van dit land achter de watermolen vanaf 1529, behoorde tot het geslacht Cranendonck.
In April 1567 werd in dit weer bij de watermolen voor het eerst melding gemaakt van land van Fop Claesz, gemeen met Lenert Gerritsz.
Wellicht had Lenert Gerritsz de helft van het weer als huwelijksgift aan zijn dochter meegegeven.
De resterende delen van de houf werden op 26 januari 1569 en 16 oktober 1570 door Fop van Driel gekocht van Lenert Gerritsz.