woman Jannetje Doens‏‎, dochter van Doen Janszn en Neeltje Jacobs‏.
Geboren ‎1590, overleden ‎na 4 dec 1639‎, minimaal 49 jaar
Van website J. Rienstra:

De ouders van Jannetje zijn speculatief. De mogelijkheden zijn:
Doen Jansz, gehuwd met Neeltje Jacobs en
Doen Pietersz, gehuwd met Maritge Gerrits.
Beide echtparen laten te Brielle zonen dopen met de naam Jacob in de periode rond 1600.
Het 2e echtpaar woonde in Oosterland & Rugge, een polder van Oostvoorne, maar onder de rook van Brielle (vele bewoners lieten hun kinderen in Brielle dopen ipv Oostvoorne).
Dit echtpaar kreeg van 1587 tot 1604 7 kinderen met de regelmaat van de klok en daar passen de 3 dochters zoals vermeld in de akte van 9-2-1627 (zie kaart Lambrecht Huijgensz. Lugtenburg) niet zo makkelijk in.
Het 1e echtpaar liet af en toe kinderen dopen in Brielle maar wellicht ook elders en de 3 genoemde zusters van Jacob Doens zouden hierin makkelijker passen. Daarom kiest de samensteller (Rienstra) speculatief voor de 1e mogelijkheid, waarbij het tevens een optie is dat Doen Jansz bij zijn huwelijk met Neeltje Jacobs reeds weduwnaar was van NN (Annetje Jacobs????).
Bij de in Brielle gedoopte kinderen komen bij beide echtparen ook gemeenschappelijke getuigen voor, waardoor kan worden verondersteld dat Doen Jansz en Doen Pieters neven waren, zonen van 2 broers Jan en Pieter Doensz.
Er zijn enkele akten in de periode 1570-1600 waarin sprake is van een herkomst in Goedereede, maar ook verwijzing naar Den Haag en naar Ladderzeel (Doen Pieters van Ladderzeel, plaats in Belgiƫ).

Gehuwd ‎voor 29 mrt 1628 (minimaal 11 jaar gehuwd) met:

man Lambrecht Hugenzn. HuijgenseLugtenburg‏‎, zoon van Huich Corneliszoon Luchtenburch en Catharina Lambrechtsdr‏.
Gedoopt ‎31 mei 1592 Brielle gedoopt als Lambert (doop getuige: Lenert Lambrechtz, Crijn Corneliszn, Jacob Janszn van Velzen), overleden ‎voor 1663‎, ongeveer 71 jaar. Beroep: lidmaat te Oostvoorne (1641) en schepen van Oostvoorne (1650)
Gilles Sentsz. Stortwaghen, wonende onder Oostvoorne, stelt zich op 9-2-1627 borg voor Jacob Doensz. , Lambrecht Huijgensz. (Lugtenburg), getrouwd met Jannetgen Doens, Neeltgen Doens en Chentgen Doens, allen erfgenamen voor een 3e part in het 4e part van de nagelaten goederen van Vincent Cornelisz., schout van Oostvoorne t.b.v. Franchois van Gellinchuijsen en Cornelis Arendsz. Haddes, schout van Oostvoorne voor de lichting van 233 gld, die de erfgenamen van Cornelis Arentsz. hebben ontvangen.

Weeskamer Oostvoorne, Oostvoorne, invr 1:
29-3-1628, fol. 27, uitkoop, comp. Jacob Doens, wed. van Annetgen Jochems, geass. met Lambrecht Huijgensz. zijn zwager, ter eenre, en Jochem Arenszn grootvader van het weeskind Annetge Jacobsdr., geass. met Adriaen, Cornelis en Jacob Jochemsz. zijn zonen.

Mutueel testament 23-10-1630 van Lambrecht Huijgens, landman wonende te Oostvoorne met Jannetje Doens zijn huisvrouw.
Langstlevende moet de kinderen opvoeden tot hun mondigheid en dan tesamen aan de kinderen uitreiken 400 gld, te versterven van het ene kind op het andere. Mochten de kinderen zijn vooroverleden dan zal de langstlevende aan de naaste vrunden van de eerste gestorvene 150 gld uitreiken en na het overlijden van de langstlevende zal de boedel tussen de naaste vrunden van de beide echtgenoten - elk voor de helft - worden verdeeld C.N.A.( inv.nr. 1010)

Weeskamer Oostvoorne, Oostvoorne, invr 1:
4-12-1639, fol 70v, uitkoop, comp. Sijtgen Jansdr, wed. van Jan Lijevensz., wonend onder Oostvoorne, geass. met Pieter Pietersz. Steijl, haar voogd, ter eenre en Jacob Doensz, Lambrecht Huygensz, getrouwd met Jannetgen Doens, neven van het weeskind Jan Jansz., oud omtrent 13 jaar.

Amb. Archief Rockanje nr 87, 23-2-1650:
Pieter Lambrechtsz. v. Luchtenburgh sluit een schuldverzekering af. Borgen zijn zijn vader Lambrecht Huijgensz. v. Luchtenburgh en zijn oom Jacob Doensz.
ARA ONA 3.04.01, invnr ???, Johan de bruijne, Brielle
1-7-1650: Lambrecht Huijgense Luchtenburg schepen van de banne van Oostvoorne, was 60 jaar.

In de kwartierstaat Touw-Trouw wordt als vader vermeld: Huijgch Jansz. v. Luchtenburgh, schout van Nieuwenhoorn (ook als schout van Brielle vermeld) begraven in de St. Catharijnekerk te Brielle 5-2-1633.
Diverse akten uit de periode 1630-1640 vermelden echter over deze Huijgh Jansz dat hij geen directe erfgenamen had, slechts naaste "vrunden". Daarom kiest Jan Rienstra voor het echtpaar Huig Cornelisz en Catharina Lambrechtsdr dat in de periode 1590-1605 8 kinderen liet dopen in Brielle waaronder een Lambert (Lambrecht)

Kinderen:

1.
man Doen Lugtenburg‏‎
Geboren ‎1620, overleden ‎25 okt 1643 overleden kort voor 25-10-1643‎, 22 of 23 jaar
2.
man Leendert Lugtenburg‏‎
Gedoopt ‎10 jul 1620 Brielle volgens website J. Rienstra 3 kinderen bekend van Lambrecht: Leendert, Huijg en Pieter
3.
man Pieter Lugtenburg‏‎
Geboren ‎1625, begraven ‎20 apr 1660 Goudswaard
4.
woman Maertie Maertghen LambrechtsLugtenburg‏
Geboren ‎1630 Oostvoorne, overleden ‎1669 Oostvoorne overleden tussen 2-6-1669 en 11-11-1670‎, 38 of 39 jaar
Kan geen bewijs vinden dat dit de ouders zijn van Ida/Idetje. In de doopboeken van Oostvoorne vind ik haar doop niet. Ook in Zuidland gekeken. Daar ook niet gevonden. Wel krijgt broer Arije (van Ida) een dochter in 1715 die hij Ida noemt dus er is waarschijnlijk wel verwantschap. Kan ook goed zijn dat Ida in een andere gemeente is gedoopt en dat dit wel haar ouders zijn.
In het voordeel van deze theorie spreekt ook dat de oudste dochte rvan Ida en Job Arentse Decker Maartje is gedoopt, naar oma van moeders zijde? Kind nummer 2 heet Arije naar opa van vaders zijde en kind nummer 3 Frans naar opa van moeders zijde.

In een aantal stambomen wordt Maertghen gekoppeld aan de ouders Lambrecht Claes Langendoen en Dingenum Wittedr. Palingh. Zelf vind ik de ouders Lambrecht Huijgen Lugtenburg en Jannetje Doens waarschijnlijker gezien het feit dat de oudste dochter van Maertghen en Frans Arense van der Poel Jannetie heet (naar oma?) en de andere 3 kinderen keurig zijn vernoemd naar de andere grootouders. Nu alleen nog Ida koppelen aan dit ouderpaar.
5.
man Aren Lugtenburg‏‎
Geboren ‎1630, overleden ‎1673 Oostvoorne overleden tussen 11-11-1670 en 29-4-1673‎, 42 of 43 jaar
6.
man Huigh Lambrechtzn Lugtenburg‏
Gedoopt ‎25 feb 1649 Oostvoorne geboortedatum niet zeker, volgens diverse bronnen zou dit tussen 1630 en 1635 zijn geweest, overleden ‎26 jun 1679 Oostvoorne Begraafrekeningen Oostvoorne (Ons voorgeslacht 1964, bl 214):
Tussen 6-3-1676 en 22-9-1679 begraven Huig Lambrechtsz. Lugtenburgh, 2 mael beluijt (ceel d.d. 27 junij 1679).
‎, ongeveer 30 jaar. Beroep: lidmaat te Oostvoorne (1667) en
Brielle (1667-1674)

lidmaten te Oostvoorne:
1667: Huge Lambrechtse en Annetje Claas zijn huijsvrouw. Vertrocken naar den Briell
7-1-1674: met attestatie uijt den Briell sijn tot ons gekomen Huge Lambrechtsz. Luchtenburg en Maartje Willems, sijn huijsvrouw

Vermeldingen in kerkacta onder patroniem:
Brielle 01-09-1661: Huich Lambregtsz. en zijn huisvrouw lidmaat na belijdenis

Oostvoorne 1667: Hugen Lambrechtsz. en zijn huisvrouw Annetje Claas lidmaat met in de marge: zij overleden

Brielle 26-01-1668: Hugo Lambrechtsz. en zijn huisvrouw Annetje Claas ontvangen voor heilig avondmaal met attestatie van Oostvoorne.

Met achternaam: Oostvoorne lidmaten lijst 1667 met in marge: zij overleden en hij vertrokken naar Brielle.