man ende Lodewijck Dircksz‏‎

Deze persoon was getuige bij:
doop getuige: Lodewijk de Labije